İçeriğe geç →

ECRİMİSİL

intifadan men kuralı:

işte..

paylı bir taşınmazda paydaşın birinin diğerinden ecrimisil isteyebilmesi yararlanma isteğine karşı konulması halinde mümkündür. paydaşlardan her biri öbür paydaşların soyut kullanma olanağını değil, yalnızca eylemsel (fiili) birlikte kullanmasını göz önünde tutmak zorundadır. bir paydaş diğer paydaşı ‘fiilen intifadan men etmedikçe’ herhangi bir sorumluluk söz konusu olmaz.

intifa, sahibine malı kullanma ve semerelerinden (bağ, bahçe, ürün, kira vs..) yararlanma (usus-fructus) hakkı verdiği halde mülkiyet hakkında (usus-fructus-abusus) ayrıca malı kötü kullanma (bozma, yok etme) hakkı da mevcuttur. bu haliyle intifa, mülkiyet hakkı ile sadece kullanma hakkını (kira gibi) bağıtlayan irtifakların arasında yer alır.

intifadan men edilme halinin varlığının kabulü için, malın tamamını elinde tutan paydaşa diğer paydaşın kendi payından yararlanma isteğini bildirmesi yeterli olup zor kullanmak gerekli değildir.

aksi takdirde ortaklık halindeki malın kullanma biçimini beğenmeyen paydaşın ‘ortaklığın giderilmesini isteme’ ve iştirake son verme hakkı vardır. bu hakkını kullanmayan paydaşın kendi payına dayanarak o şeyin tamamını kullanmak istemesi veya kullanma biçimini değiştirmesi söz konusu olamaz.

demek oluyor ki, paydaşlardan her biri, şeyin tahsis edildiği amaca uygun olarak bütününü, ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde kullanabilir. fakat bu yetkinin ölçüsü, diğer paydaşların haklarına tecavüz etmemesidir; yani bu yetki diğer paydaşların kullanma yetkileri ile sınırlıdır.

ecrimisil istenilen yıllarda taşınmaz mala tek başına maliklik durumu varsa karşı tarafın mülkiyet hakkının tanınmadığı ve intifadan men edildiği ortadadır. başkaca delil aramaya gerek yoktur.

>> Baba Zula / Çöl Aslanları / 2’37”

Kategori: DÜZ YAZILAR

Yorumlar

Eleştiri, övgü, hissettirdikleri, düşündürdükleri vs. >>