İçeriğe geç →

SANA HİÇ DOLMAKALEMİ ANLATTIM MI?

Sana hiç dolmakalemi anlattım mı?

Dolmakalemin ucu kullandıkça, elinin tutuş açısı, yazarkenki eğimi, kağıda bastırış kuvveti, harfleri ve sayıları meydana getirme şekline göre git gide eriyip biçimlenir. Sahibine göre şekillenmeye başlar ucu. Bir süre sonra tanımaya başlar seni. Bu nedenle bencildir, sıkısıkıya bağlıdır öznesine. Ancak onunla var olabilir. Tersi mümkün değil.

Bir başkasına verildiğinde, herkesin yazım şekli farklı olduğundan, aldığı biçimden dolayı yazamaz, ters gelir, direnir kalem. Seni arar. Buna rağmen diretilirse bozar ucunu. Bir kere bozduğunda da işte sen bile yazamazsın artık. Eski haline nasıl dönecek? Aynı yollardan tekrar tekrar geçmen gerekir bir kırığı onarmak için. Belki de hepten bozulmuştur ya.. Yazamazsın hiç.

Hatta sana bile direnir bazen. Her zamanki “usul” ünü bozarsan, eğimini, yazımını değiştirirsen, sebatından dönersen yani, uyarır. Ya şekiller bozuk çıkar, ya kağıdı yırtar, ya da mürekkebini dağıtır. Ahengi bozma ya da hiç yazma der gibidir. Bir mesaj, bir uyarı …ve kalem kesiği hiç bir şeye benzemez. Özneyken nesne olursun bir anda.

bir dolmakalemin ömrü nedir? ucu iki parçadır dolmakalemin. ince bir çizgi ayırır iki parçayı ve dolmakalem mürekkebi oradan akar kağıda ince ince. İki ayrı parça ve aslında ne kadar da birbirine bağımlı. Biri olmadan diğer parça işe yaramaz. mütemmim cüz işte.. Sahibi hep bir açıda kullanıp parçalardan biri eridikçe kalemin ömrü de tükenmeye başlar. diğerine yaslana yaslana eriyen parçanın eriyecek bir şeyi kalmadığında kalem de ölür. Gariptir. Ölen bir kaleme baktığımda diğer yarının hiç erimemiş, yıpranmamış, ilk günkü gibi olduğunu görüp öteki parçanın yok olduğunu görmek. Sanki öteki parça buna hiç aldırmamış, sanki sadece kendi “hal” ine bakmış ve durmuş. Oysa ötekinin derviş selamı gibi ona eğik vaziyette ve ona baka baka yok olması kalemi de onu da öldürüyor. Parça,, parça parça, parça olarak kalmış oluyor. Artık hiç bir işe yaramıyor sağ kalan. Ölen de öldüğüyle kalıyor.

Sana hiç dolmakalemi anlattım mı?

Birimiz öldüğünde diğerimiz hiç bir işe yaramıyor

Kategori: DÜZ YAZILAR

Yorumlar

Eleştiri, övgü, hissettirdikleri, düşündürdükleri vs. >>